De første kraftleverandørene og nettselskapene er nylig godkjent for gjennomføring av de obligatoriske testene mot Elhub. Det er noen av de største aktørene som nå er gjennom den første godkjenningsfasen. «Aktørgodkjenningen bekrefter at det meste av funksjonaliteten, slik som leverandørbytter, oppdateringer av grunndata og innsending av måleverdier, fungerer hos aktørene», sier Tor Bjarne Heiberg, daglig leder i Elhub AS.

Aktørgodkjenningen er obligatorisk

Aktørene som ikke har fullført forberedelser til aktørgodkjenningen og mangler forberedende test, må gjøre dette før de starter aktørgodkjenningen. «Aktørgodkjenningen er obligatorisk og det er mange selskaper som skal verifisere sitt system og godkjennes på løsningen. Det ligger mye arbeid foran selskapene som nå skal godkjennes, samt for Elhubs organisasjon», forteller Heiberg. Rundt 350 aktører skal godkjennes før «frysperioden» starter i september.

Elhubs milepælsplan

I følge milepælsplanen til Elhub skal alle aktørene ha gjennomført testcasene innen milepæl M9 6. juli 2018. Testcasene skal godkjennes før milepæl M10 1. september. Elhub oppfordrer alle aktører til å sette i gang med aktørgodkjenningen så raskt som mulig. De informerer på sine sider om at testmiljøet kan ha noen ytelsesbegrensninger dersom mange tester samtidig, og at aktørportalen kan oppleves som treg.

Elhub aktørgodkjenning har startet »
De første aktører er godkjent for å ta i bruk Elhub »
Milepælsplan: test og migrering »
Om Aktørgodkjenning »
Forberedelser til Aktørgodkjenning »

css.php