I går publiserte NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) endelig forskriftstekst om gjennomfakturering. «Den nye ordningen betyr at strømkundene enkelt kan velge kraftleverandør – uten å måtte gå fra en til to fakturaer. I dag er det i praksis kun strømkunder som velger kraftleverandør med selskapsmessig tilknytning til nettselskapet, som får alt på én faktura», sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE i en pressemelding.

Gjennomfakturering fra 1. september 2016

Forskriftsendringen innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som igjen fakturerer sluttkunden for nettleien i strømfakturaen. Forskriften som endres er forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forskriftsendringene trer i kraft 1.september 2016.

Et effektivt kraftmarked

«En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene. Forskriftsendringene bidrar også til bedre konkurranse mellom kraftleverandørene. Et effektivt kraftmarked er med på å holde strømkundenes kostnader så lave som mulig,» understreker Flataker.

Kraftleverandørene har kundekontakten

I dag er det nettselskap som avregner og fakturerer strømkundene på vegne av kraftleverandøren. Fra høsten av beholder kraftleverandørene kundekontakten og slipper dermed å dele kundeinformasjon i en database med de integrerte kraftleverandørene som har selskapsmessig tilknytning til gjeldende nettselskap. Dette konkurransefortrinnet for de vertikalintegrerte kraftselskapene blir dermed historie.

NVE: Større valgfrihet for strømkundene – én faktura for strøm og nettleie »

Endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, ettselskapets nøytralitet mv.»

css.php