Digitalisering og store datamengder, mer bevisste og smarte forbrukere, myndighetskrav om selskapsmessig og funksjonelt skille, kraftoverskudd, prisfall på solceller og husbatterier, energieffektivisering og klimaendringer. Alt dette er med på å endre hverdagen til energibransjen. Bransjen er ikke lenger slik den var og den blir aldri slik som den har vært.

Revolusjon på datasiden vil endre det meste

Agder Energi-konferansen skal handle om «Det europeiske energikappløpet». Tidligere konserndirektør i E.ON og Statkraft, Jørgen Kildahl, er en av foredragsholderne. Han sier «Vi kan ikke vurdere utviklingen i det europeiske energimarkedet med utgangspunkt i dagens teknologi. Det foregår en revolusjon på datasiden som vil endre det meste». eRate ser frem til mange spennende foredrag i Kristiansand. Kanskje bransjen kommer nærmere svaret på hvordan utviklingen i Europa vil påvirke framtiden til den norske kraftbransjen og fornybar produksjon?

Endring en del av hverdagen

Tema på vinterkonferansen i Helsinki er den europeiske energiomstillingen som vi er midt oppe i. «Som alle andre bransjer, må kraftnæringen venne seg til kontinuerlig endring. Det er ikke lenger nok med skippertak. Endring er nå en del av hverdagen», sier styreleder Eimund Nygaard i Energi Norge.

Kundedata tilgjengeliggjøres – konkurransen øker

Hva skjer når kundedata tilgjengeliggjøres og åpner for at tredjepartsleverandører kommer inn i en bransje? Neste år vil bank- og finansbransjen oppleve nettopp dette, men energibransjen er først ut. Bankenes monopol på kundenes kontoopplysninger og betalingstjenester forsvinner med en ny EU-lovgivning. Den nye lovgivningen pålegger alle bank- og finansinstitusjoner å tilby åpne API-er til tredjeparter slik at de får tilgang til kundeinformasjonen. Dette kan sammenliknes med tilgjengeliggjøringen av strømdataene ved «Elhub Go Live» i oktober, som vil slippe til tredjeparter i energibransjen.

Posisjonering har aldri vært viktigere

«Flere utenlandske aktører jakter på å ta posisjoner i det norske betalingsmarkedet. Vi ønsker å bygge et sterkt norsk selskap som klarer å utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. Det er også viktig å ha størst mulig utbredelse og en solid posisjon før globale aktører som Google, Apple, Facebook, og kanskje også andre nye aktører som vi kanskje ikke har hørt om i dag, kommer på banen», skriver DNBs Vipps-sjef Rune Garborg i en epost til Computerworld. Han beskriver også energibransjens nye hverdag etter «Elhub Go Live» i oktober.

Agder Energi-konferansen 2017 »
Energi Norge Vinterkonferansen 2017 »
Computerworld: En ny konkurransehverdag for bankene »

css.php