Lovdata har publisert endring i Ekomloven om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste. Det er § 3-6 som endres slik at winback-praksisen blir mindre attraktiv. Ikrafttredelsen var 9. desember 2016.

Lettere å utfordre med mobile tjenester

Et forbud mot winback-tilbud gjør det enklere for mindre og helt nye mobilaktører å vinne marked. Tiden hvor tapte kunder lett kunne vinnes tilbake av de større aktørene er slutt. Nå blir det lettere å utfordre de store mobilaktørene med gode mobile tjenester og sitte igjen med bedre marginer.

Forbud mot markedsføring i porteringsperioden + 14 dager etter

Mobilleverandører kan ikke lengre kontakte kunden umiddelbart og tilby ett tilbud de ikke kan si «nei takk» til ved utportering. Tidligere winback-praksis resulterte oftest med at kunden ble vunnet tilbake før porteringen til ny mobilleverandør var gjennomført. Sluttkunden avbrøt porteringen og ble hos mobilleverandøren de egentlig hadde besluttet å avslutte kundeforholdet til.

Nå får ikke avgivende tilbyder lov til å bruke porteringsinformasjonen i markedsføring rettet mot sluttkunden før etter porteringsperioden (ca. 5 dager) og 14 dager etter det igjen.

Raskest mulig portering

«Portering skal gjennomføres på kortest mulig tid. Tilbyderne skal, så langt det er teknisk mulig, gjennomføre portering innen fem virkedager etter at sluttbruker har inngått avtale om portering med mottakende tilbyder,» står det i den nye ordlyden i § 3-6 i Ekomloven.

Lovteksten som endrer winback-praksisen

«Avgivende tilbyder skal ikke bruke porteringsinformasjon i egen markedsføring rettet mot sluttbruker som porteres. Forbudet mot markedsføring gjelder i porteringsperioden og 14 dager etter at porteringen er gjennomført. Porteringsinformasjon er informasjon som mottas gjennom meldinger i porteringsprosessen. Porteringsperioden er perioden fra porteringsbestilling er inngitt frem til portering er gjennomført og tjenesten kan tas i bruk hos mottakende tilbyder.»

Ikke lov å hindre eller forsinke porteringsprosessen

«Avgivende tilbyder kan ikke hindre eller forsinke en porteringsprosess som følge av et økonomisk krav mot sluttbruker.»

eRate: Lettere å vinne marked som mindre mobilaktør »
Forskrift om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) »

css.php