Billing Management

eRate EnergiTjenester - Faktura og Billing Management
Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. Dette omtales som billingprosessen. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen.

Kvalitetssikring i alle ledd

Inndata må kontrolleres og verifiseres, priser og produkter må kvalitetssikres og vedlikeholdes, og alle varelinjer på faktura må revideres og godkjennes. eRate sørger for en trygg fakturasyklus og håndterer hele billingprosessen for sine kunder som en del av den daglige driften.

Reskontrohåndtering og fakturaproduksjon

eRate er ansvarlig for produksjon av fakturagrunnlag og fakturafil uansett hvilken distribusjonskanal som benyttes. Vi mottar betalingsfiler for oppdatert reskontro i vårt Faktura- og Kundesystem fra bank og kortinnløsere. eRate har derfor alltid oppdatert oversikt over innbetalinger mot den enkelte faktura.
All filutveksling overvåkes og kontrolleres av vår driftsavdeling. Kundene våre mottar rapporter på alle transaksjoner etter ønske og behov.

Godt system for innkreving

Oppfølging og purring på faktura kan også gjøres av eRate gjennom skreddersydde løsninger. Vårt system håndterer purring per SMS, e-post og per brev via printpartner. Systemet håndterer differensierte purrebeløp om kunden ønsker dette. Purresteg etter ønske implementeres, og eRate sørger for at disse blir utført daglig.

Integrasjon mot tredjeparter

eRate er vant med komplekse og omfattende faktureringsprosesser hvor fakturagrunnlaget kommer fra flere ulike kilder. Disse kildene omtales som tredjeparter og integreres enkelt inn i vårt system; regnskapssystem, bank og inkasso.

Kredittkortbetaling

eRate tilbyr løsninger for betaling via kredittkort, både i form av autotrekk for faktura og for påfylling av ringesaldo. I dag har eRate integrasjon mot blant annet DIBS.