eRate enabling opportunities

eRate Enabling Opportunities

Reduserte kostnader

• Færre, men riktige produktløsninger for kraftleverandørene
• Leveres som skytjeneste med enkle brukergrensesnitt
• Lett å gi forskjellige tilgangsnivåer for optimal produksjon i verdikjeden

Fleksibel løsning

• Konfigurere standardmoduler til opplevd skreddersøm
• Automatiserte prosesser
• Kan håndtere flere selskaper og/eller merkevarer på samme plattform

Inntektsøkende

• Enkelt å lage unike produktkombinasjoner pr kundesegment
• Lett og integrere 3. partsprodukter i samme løsning
• Automatiserte bestillingsprosesser

Kommunikasjonsverdi

• Skreddersy kommunikasjonen til kunder gjennom merking
• Lett og hente forskjellige type data for presentasjon på «Min side»
• «Push»-muligheter med SMS og e-post