Energi Norge og Forbrukerombudet publiserte forrige uken nye standardvilkår for strømavtaler mellom forbruker og kraftleverandør. Juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, håper at «dette kan styrke strømmarkedene og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden.» Strømselskapene bør innføre endringene så snart som mulig, og senest 1. januar 2017.

Enklere og mer rasjonelle avtaler

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge mener endringene bidrar til enklere og mer rasjonelle avtaler både for strømkundene og leverandørene. «For eksempel kan avtaler som går ut videreføres på spotpris med et fast tillegg. Det er mer gunstig både for kundene og for leverandørene. I tillegg har vi fått klare regler for hva kundene må betale ved brudd på bindingstiden,» sier han.

eRates system tilrettelagt for forbruksvarsling

De nye standardvilkårene krever at strømkunden skal få direkte varsel på SMS, e-post eller liknende om leverandøren endrer strømprisen, eller gjør andre endringer i strømavtalen. Dette ligger allerede som en standard i systemet fra eRate. Forbruksvarsling kaller vi det. Et varsel i form av SMS, e-mail eller brev som går automatisk ut til kunden ved økt forbruk, prisstigning, tariffendring, sesongendring, ved forventet høyprisdager (Peak day) eller ved andre behov. Informasjon som sendes ut kan med fordel forklare hvorfor eksempelvis en regning kan ventes å bli høyere, samt hva kunden selv kan gjøre for å redusere den.

Bedre strømtider for forbrukeren

Det skal komme tydelig frem i avtalevilkårene hvordan leverandør beregner pris for å avslutte fastprisavtaler eller avtaler med bindingstid. Betalingsvilkår skal komme tydelig frem, spesielt forhold rundt forskuddsbetaling. Ved forskuddsbetaling skal modellen for beregning av hvor mye leverandør kan kreve i forskuddsbetaling følge forskriften fastsatt av NVE. Forbrukeren skal slippe dyr «ventestrøm» fra nettselskapet om fastprisavtalen eller andre avtaler løper ut på tid.

Ingen tvil om hvilke vilkår som gjelder ved kjøp av strøm

«De oppdaterte vilkårene vil gjøre det klarere for forbrukerne hva slags vilkår som gjelder ved kjøp av strøm. De vil også sikre at forbrukerne får varsel om endringer i priser og vilkår,» sier Haug.

eRate: Godt informerte kunder er mer fornøyde »
Nye standardvilkår for strømavtaler »
Forbrukerombudet: Standard kraftleveringsavtale »

css.php