«Kraftbransjen utfordres av digitalisering, smarte bygg, forbrukere som produserer sin egen strøm, og nytt forbruk innen transport og industri. Likevel opplever vi at mange sitter igjen i vante tankemønster og forretningsmodeller de ennå opplever at fungerer godt», sa Utviklings- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova på Enovakonferansen forrige uke. De etterlyser mer innovasjon i energisektoren og sier at «Enova skal fylle rollen som risikoavlaster.»

Enova som risikoavlaster for å finne veien videre

Enova ønsker å «nå spydspissene som tør å tenke annerledes.» De er på jakt etter prosjekter med høy risiko og tilsvarende høy nytte hvis de lykkes. De kommer til å støtte prosjekter som ikke lykkes i markedet, men den risikoen vil de ta – for uansett utfall vil en tilegne seg nyttig erfaring. «Lykkes vi, kan kunnskapen de tilegner seg spre seg i hele verdikjeden,» sier Leistad.

Piloter må demonstreres i stor skala

Det er flere piloter som kjøres i dag, men Enova sier «de fleste pilotene vi ser innen disse temaene er for små. Skal energibransjen få verifisert nytten av å ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmuligheter, er det avgjørende at disse demonstreres i stor nok skala og under reelle driftsbetingelser. Vi vet at det krever risikoappetitt og stor investeringsvilje, og Enova er beredt på å bruke de midlene som må til for å utløse slike prosjekter i dette markedet», forteller Leistad.

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Enova jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. «Å ivareta og styrke forsyningssikkerheten er svært viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Elektrifiseringen skal fortsette og vi skal skape nye verdier. Da må vi ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir oss til å få fart i innovasjonen og skape nye forretningsmodeller», sier Leistad.

Energibransjen invitert til innovasjonskonkurranse

Enova legger opp til en totrinns-konkurranse hvor deltakerne må kvalifisere seg før de kan levere en endelig søknad. Slik ønsker Enova å sile ut de prosjektene med størst potensiale og som vil ha mulighet for å lykkes tidlig. De ønsker ikke å bruke mye ressurser på initiativ de ikke tror vil lykkes, men vil bruke betydelige ressurser på de prosjektene de velger videre.

Innovasjon innen tre områder

Enova inviterer til innovasjonskonkurranse innen tre ulike kategorier. Målsetningen er å gjøre energisystemet vårt mer fleksibelt og robust.
– Innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring
– Smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon
– Nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av forbrukerfleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder

Konkurransen blir formelt åpnet i løpet av første kvartal i år.

Enova pressemeldling: Inviterer energibransjen til innovasjonskonkurranse »
Enova pressemelding: Bedre utnyttelse av strømnettet kan spare samfunnet for milliarder »

css.php