nben
   
+47 815 73 723

Er du én av 94 % som endrer telefonmønsteret i utlandet?

  • 9
  • 18. februar 2014

EU kommisjonen har gjort en undersøkelses som viser at hele 94 % begrenser sin telefonbruk når de reiser utenlands. Av de 28 000 EU borgere som har deltatt i undersøkelsen svarer 47% at de aldri bruker mobilt Internett når de reiser ut av hjemlandet sitt. Kun én av ti bruker e-mailen på telefonen likt som hjemme, og mange går over til SMS for å slippe unna høye talepriser. Mer enn 25% svarer at de rett og slett slår av hele mobilen.
Mobil_OFF_outband_200x200

Tapt marked på rundt 300 millioner telefonbrukere

EU kommisjonen estimerer et tapt marked på rundt 300 millioner telefonbrukere for teleoperatørene grunnet dagens prisstrategier. De mener også at eksempelvis app-utviklere taper på den begrensede telefonbruken til utenlandsreisende.

De som reiser oftest er best informert og begrenser bruken mest

Undersøkelsen viser at de som reiser oftest, altså de som utgjør den mest ettertraktede gruppen i det potensielle markedet, er de som oftest slår av muligheten for bruk av mobildata i utlandet. EU kommisjonen tror dette skyldes at denne gruppen er bedre informert, om de reelle kostnadene, enn de som ikke reiser så ofte.

“It shows we have to finish the job and eliminate roaming charges”

I følge EU kommisjonens egne nettsider, sier EU kommisjonens Vise President Neelie Kroes at «dette viser at vi må sluttføre jobben og eliminere datakostnadene i utlandet. Konsumentene begrenser sin mobilbruk ekstremt og det gir heller ikke mening for selskapene.»

Se hele artikkelen til EU kommisjonen her»»
Se de spesifikke resultatene for EU landene her »»

css.php