Det er mange prosesser og oppgaver som utføres fra mottak av forbruksdata og frem til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende fakturering omtales gjerne som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje.

Fra innlesning av data til tekst på faktura

eRate Faktura- og Kundesystem er et fullverdig system for fakturering og et godt sanntidsverktøy for håndtering av kunderelasjoner og kundeservice. Systemet forenkler billingprosessen med prissetting og sammenstilling til fakturaunderlag. Det har verktøy for å minimere alle feilkilder fra innlesning av data til tekst på faktura.

Tilpasset grensesnitt for kundehåndtering

eRate tilrettelegger for at flere produkter og prisløsninger kan kombineres i samme system. I vårt enkle grensesnitt står kunden i fokus. All kundekommunikasjon (SMS, e-post, faktura) lagres på kundekortet, og det er lett å gi individuell kundebehandling. For å sikre gode kundeopplevelser tilbyr eRate også løsninger for både “Min Side” og MobilApper.

Kvalitetssikring i alle ledd

eRate sørger for trygg og stabil fakturering og håndterer hele billingprossessen for kunder fra ulike bransjer. Inndata kontrolleres og verifiseres, priser og produkter kvalitetssikres og vedlikeholdes, og alle varelinjer på faktura revideres og godkjennes.

Reskontrohåndtering og fakturaproduksjon

eRate tar ansvaret for både produksjon av fakturagrunnlag og fakturafil uansett hvilken distribusjonskanal som benyttes. Vi mottar betalingsfiler for oppdatert reskontro i vårt Faktura- og Kundesystem fra bank og kortinnløsere. eRate har dermed alltid oppdatert oversikt over innbetalinger mot den enkelte faktura. All filutveksling overvåkes og kontrolleres av vår driftsavdeling. Kundene våre mottar rapporter på alle transaksjoner etter ønske og behov.

Godt system for innkreving

Oppfølging og purring på faktura er også en del av Billing Management. eRate håndterer dette gjennom skreddersydde løsninger for kunden. Systemet vårt håndterer purring per SMS, e-post og per brev via printpartner. Systemet håndterer differensierte purregebyr om kunden ønsker dette. Purresteg etter ønske implementeres, og eRate sørger for at disse blir utført daglig.

css.php