nben
   
+47 815 73 723

eRate første halvår

  • 4
  • 17. september 2013

eRate fortsetter den gode utviklingen. Etter første halvår 2013 har vi en omsetning på ca. 29 millioner. Dette er en vekst på ca. 29 % sammenlignet med samme periode i 2012.

Den sterke veksten kommer grunnet gode og konkurransedyktige løsninger og kompetente medarbeidere. eRate er stolte av å opprettholde en slik vekst. Dette samtidig som vi klarer å beholde samme nivå på lønnsomheten, noe som er krevende i en slik vekstperiode.

For å stadig utvikle oss og holde fokus på leveranser av høy kvalitet har eRate styrket organisasjonen ytterligere. Vi har fått inn en medarbeider på marked- og kundeoppfølging og en medarbeider innenfor utvikling- og prosjektarbeid.

eRate fortsetter den gode utviklingen. Etter første halvår 2013 har vi en omsetning på ca. 29 millioner. Dette er en vekst på ca. 29 % sammenlignet med samme periode i 2012.

Den sterke veksten kommer grunnet gode og konkurransedyktige løsninger og kompetente medarbeidere. eRate er stolte av å opprettholde en slik vekst. Dette samtidig som vi klarer å beholde samme nivå på lønnsomheten, noe som er krevende i en slik vekstperiode.

For å stadig utvikle oss og holde fokus på leveranser av høy kvalitet har eRate styrket organisasjonen ytterligere. Vi har fått inn en medarbeider på marked- og kundeoppfølging og en medarbeider innenfor utvikling- og prosjektarbeid.

css.php