9. september 2005 startet eventyret for eRate. «Som en tilrettelegger jobber vi for å fjerne terskler for etablering», forteller gründer og daglige leder Ove Vik. Han startet eRate for å tilrettelegge og muliggjøre salg av mobile tjenester, samt tilby og drifte et komplett faktura- og kundesystem. Dette har han gjort med glans, og i dag teller eRate 20 ressurser i kontorlokalene på Helsfyr.

Tilrettelegger som dyrker utfordrerånd

«Det er viktig for eRate å ta vare på utfordrerånden. Det vil si å tilstrebe og levere bedre produkter til en bedre pris enn de store etablerte aktørene. Vi ønsker å sitte i samme båt som våre kunder og gjøre felles suksess», forteller Ove Vik.

Gaselle 5 år på rad

eRate har helt siden oppstarten i 2005 hatt positiv og lønnsom vekst. Siden 2010 har vi vært på Gasellelisten for Oslo, det tilsvarer halvparten av eRates levetid. Dette gir oss en bekreftelse på at vi har levert gode og riktige produkter, noe som er betryggende både for våre kunder og ansatte.

Ett år med nye eiere

Det har gått ett år med Orkidehøgda og Terje Stykket på eiersiden. «Å få Terje Stykket inn på eiersiden er noe av det beste som har skjedd eRate. Han tror og satser på oss. Terje mener vi skal kunne nå 250 millioner i omsetning innen 2019, og jeg kan ikke annet enn å si meg enig. Vi er sikre på at vi sammen kan ta eRate videre. I Norge, Norden og internasjonalt», avslutter Ove Vik.

eRate ekspanderer

Fra å være en mindre aktør innen telekom i Norge, har eRate utviklet seg mye gjennom årene. Vårt modulbaserte og fleksible system kan i dag tilpasses de fleste aktører som må håndtere større datamengder. eRate har flere kunder med store kundemasser og avanserte datastrømmer i flere bransjer. Vi er blant annet godt etablert i energibransjen hvor vi fikk vår første energikunde i 2014. I 2015 etablere selskapet seg utover landegrensene også, med et datterselskap i Sverige.

eRate – enabling opportunities

eRate startet i 2005 med kjernen av systemet vi har i dag; eRate faktura- og kundesystem. Kjernen er den samme, men tilbudet av tjenester har økt betraktelig. I de senere årene har systemet blitt komplimentert med både «Min Side»-løsning, Mobil-app og prisgunstig inkassoavtale.

Våre kunder har hele veien hatt glede av lavpriset videreformidling av nettverkstjenester og hyggelige kostnadsmodeller. eRate har alltid vært gode på automatisering, effektivisering, forenkling, feilsøking og teknisk prosjektledelse. Verdikjeden vår er i dag komplett for å sikre våre kunders data- og pengestrøm.

Vi feirer med ny logo

eRate er et dynamisk selskap som hele tiden tilpasser seg markedet. Vi tilbyr konkurransedyktige tjenester som gir kundene våre gode markedsposisjoner. Nå tilpasser vi også logoen vår slik at den skal bli enda lettere å gjenkjenne.

eRates kvadratiske og dataformede logo blir fornyet etter 10 år. Vi tar den grønne gjenkjennelige «e»’en med oss videre, samtidig som vi gjøre logoen mer lesbar og langstrakt.

eRate Gaselle 5 år på rad »
Eierskifte i eRate, Computerworld november 2014 »

css.php