De siste dagene har det blitt kjent at både Telia og Telenor tilbyr sine sluttkunder fri hastighet på mobildata ut 2016. I tråd med dette tilbyr eRate det samme til sine kunder som har en avtale om kjøp av mobiltrafikk. eRate ønsker å gi sine kunder samme konkurransefortrinn som andre aktører i mobilmarkedet.

4 måneder fri fart

Fra 1. september 2016 til 31. desember 2016 innføres fri hastighet for alle sluttkunder tilknyttet aktører som kjøper trafikk gjennom eRate. Hastighetstillegget blir satt lik kr 0,- i denne perioden, og fra 1. januar 2017 gjenopptar vi normal fakturering i henhold til faktisk hastighet.

css.php