nben
   
+47 815 73 723

eRate håndterer datamengdene fra kunderegistrering til faktura ut til kunde

  • 7
  • 5. november 2013

Har du behov for et billing- og kundehåndteringssystem? Kanskje du ønsker å starte egen virksomhet eller å bytte ut billingsystemet du har til et mer lønnsomt? eRate har kompetansen, systemet og relasjonene du trenger.

eRate Billing & Customer Management System (CMS) er et fullverdig system for billing og et godt sanntidsverktøy for håndtering av kunderelasjoner og kundeservice. Det er også skreddersydd til å integreres mot eventuelle tredjeparter.

Kompliserte oppgaver – enkle løsninger

eRate Billing & CMS hjelper deg som driver en bedrift med store eller komplekse transaksjonsvolumer. Systemet forenkler prosessen med prissetting og sammenstilling til fakturaunderlag. Det har verktøy for å minimere alle feilkilder i faktureringsprosessen, fra innlesning av data til tekst på faktura. Funksjoner som månedlig kostnadskontroll og forbruksgrenser gjør det også sikrere og enklere for mottaker av faktura.

eRate – En del av verdikjeden

Vi håndterer dine datamengder og sikrer pengeflyten fra A til Å. eRate hjelper til med å automatisere billingprosessen i alle ledd. Dermed økes effektiviteten og feilkildene elimineres. eRate ivaretar alt innen utvikling, implementering, drift, overvåking og eventuelle endringer i vårt fleksible billing- og kundehåndteringssystem. Du kan holde fokus på kjernevirksomheten.

Hva_gjor_eRate_580x104

css.php