nben
   
+47 815 73 723

eRate har fjernet terskelen

  • 3
  • 30. oktober 2013

Terskelen kan være høy for å tre inn i ulike bransjer. Dette i form av store investeringer i systemer og avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Oppstartsprosessen er i tillegg ofte tidkrevende og krever stor grad av menneskelige og økonomiske ressurser.

Vår kompetanse og solide avtaler gir våre kunder store konkurransefortrinn, rask lønnsomhet og stordriftsfordeler. Vi tilbyr en lav oppstartskostnad, kostnadsmodeller tilpasset kundens vekst, spisskompetanse og komplekse systemer for billing og kundehåndtering.

Du slipper å investere i dyr maskinvare og lisenser. Vi legger til rette for lave investeringskostnader for våre kunder. De løpende kostnadene følger virksomhetens vekst med mengden transaksjoner som behandles i systemet.

Hva_gjor_eRate_enkel_580x40

 

css.php