2016 har vært et innholdsrikt og godt år for eRate. Utviklingen vår har vært positiv hele året. Vi har ønsket nye kollegaer velkomne og fortsatt den positive veksten fra 2015. eRate ligger an til nesten 50% vekst i 2016 sammenliknet med i fjor.

Flere nye kunder i 2016

2016 har vært spennende med mye utfordringer og nye løsninger. Store prosjekter er ferdigstilt og nye er igangsatt. Vi har flere nye kunder som vi sammen skal skape forretning med i 2017.

eRate klare med gode energiløsninger i 2017

eRate vil for fullt levere flere gode løsninger for Energibransjen i 2017. Vi tilpasser oss de regulatoriske endringer og ser frem til bransjens moderniseringer med lansering av NBS og Elhub.

Store endringer for telekombransjen

Tilpasningene av eRate Faktura- og Kundesystem gjøres kontinuerlig for å møte endringene i markedet. Innen telekom vil det skje store endringer med tanke på «real time»-løsninger for dataforbruk med mer.

Vi takker for året som har gått og ønsker alle ett sprakende flott 2017!

css.php