Det er mange bedrifter som selv administrerer alle aspekter av datahåndtering, fakturering og kundehåndtering. Samtlige oppgaver forbundet med disse prosessene kan som regel forenkles og forbedres for å redusere feil og unngå avvik i prising og innlesning av data. Manuelle operasjoner kan automatiseres slik at ressurser blir frigjort og kostnader reduseres. Automatisering av prosesser minimerer også feilkilder, som igjen sikrer bedret kvalitet. eRate Faktura- og Kundesystem, sammen med vår tekniske spisskompetanse, gir gode løsninger på kompliserte oppgaver.

Faktura- og Kundesystem

eRate tilbyr et fullverdig system for fakturering og et godt sanntidsverktøy for håndtering av kunderelasjoner og kundeservice. Systemet forenkler prosessen med prissetting og sammenstilling til fakturaunderlag. Det har verktøy for å minimere alle feilkilder i faktureringsprosessen, fra innlesning av data til tekst på faktura.

Gode løsninger og trygg prosjektledelse

eRate har mange års erfaring med teknisk prosjektledelse og prosjektstyring. Vi har bred kompetanse knyttet til rådgivning og gjennomføring av prosjekter som omhandler fakturering og kundesystem. Forenkling står i fokus i ett hvert oppdrag vi har, om det er for tyngre aktører eller for nyetablerte selskaper. eRate kan automatisering, effektivisering og forenkling av operasjoner

Teknisk spisskompetanse

eRate har spisskompetanse innen datainnsamling, rating, mediering, fakturagrunnlag, tredjepartsintegrasjoner og tilhørende systemer som; adressesjekk, kredittsjekk, webshops, nettverksoperatør, printhus og eksterne rapportsystem.

Ta kontakt for en uformell prat

Ove Vik, Adm. Direktør, telefon: 997 55 550

Hvordan kan kundedata gi merverdi?

css.php