eRate leverer ferdig mobiloperatøroppsett til de som ønsker å etablere en mobiloperatør i eget brand. Vi har de nødvendige plattformer, trafikk- og leverandøravtaler, systemer og kompetanse som trengs for å dekke hele verdikjeden til en mobiloperatør. eRates partnere trenger kun å håndtere markedsføring, salg og kundeservice – eRate sørger for resten.

Tradisjonelle og differensierte mobiltjenester
Et grunnoppsett må til for å kunne tilby tradisjonelle mobiltjenester til bedriftskunde eller sluttkunde. Utover dette har eRate mange tjenester som våre partnere kan sette sammen for å differensiere seg i markedet. Vår plattform er topp moderne og veldig fleksibel. Den er rigget for å designe abonnement slik mobiloperatørene ønsker seg. Gjennom vår prosjektledelse får våre partnerne de mobiltjenestene de ønsker levert til avtalt tid.

Mobilabonnement med eget design
eRate er en sparringspartner som hjelper partnerne våre til å realisere eget designet mobilabonnement og abonnementsportefølje rettet mot ønsket segment. Dette skaper konkurransekraft for våre mobiloperatører. Eksempler på tilpassninger kan være «roll over»-data, kampanjer, rabatter eller bundling med andre tjenester eller produkter.

Mange mobiltjenester fra eRate
Vi kan også tilgjengeliggjøre tjenester som foreldrevarsel, kjøp av datapakker, valg av hemmelig nummer, sperring av tjenester, mobilsvar, utsetting av faktura eller tjenester som partneren vår har designet selv.

Billing og rating
eRate har avtale med Telenor om kjøp av mobiltrafikk. Vår billing- og ratingplattform gjør det mulig å fakturere mobiltrafikken og de andre mobiltjenestene. Ønskes det å inkludere andre tjenester som del av et abonnementet, tilrettelegger eRate for dette på samme plattform. Slik kan våre partnere gå ut i markedet med et mer utradisjonelt tilbud, mens kunden fortsatt mottar kun èn faktura.

Faktura og fakturadistribusjon
Vi sørger for å fakturere sluttkundene til avtalt tid og etter ønsket frekvens. eRate har integrasjon mot fakturadistributører, og tilbyr våre mobiloperatører alle de vanlige formene for fakturadistribusjon i Norge. Eksempler på dette er eFaktura, EHF faktura og Digipost. eRate kan eksportere dataene direkte til partnerens regnskapssystem, eller i en rapport, avhengig av hva mobiloperatøren foretrekker. Reskontro tar partneren selv.

Salgsstøtte i egen verdikjede
eRate legger til rette for at våre mobiloperatører skal kunne selge sine abonnement, aktivere og sende ut SIM-kort, i egen verdikjede. eRate håndterer SIM-kort og tilbyr distribusjon av kortene.

For privatmarkedet er det vanlig at SignUp integreres på mobiloperatørens egen webside, mens det for bedriftsmarkedet settes opp en «point of sales» portal for partneren. Dette gjøres også i de tilfeller hvor eRates partner har et distribusjonsledd som selger for mobiloperatøren.

Automatisk adresse- og kredittsjekk av kunden
eRate tilrettelegger for oppslag mot offentlige registre og datakilder for oppdatert og korrekt informasjon om sluttkunden, enten det er bedrift eller privat. Adresse- og kredittsjekk av kunden gjøres automatisk slik at kundens SignUp går raskt med forhåndsinnfylte data på mobiloperatørens nettside.

Selvadministrasjonsløsninger
eRate tilbyr administrasjonløsningerer for våre mobiloperatører, slik at de slipper å bruke tid og penger på å utvikle dette selv. Løsningene «Min side» og «Min bedrift» tilpasses mobiloperatørens ønsket profil og branding. Bak ligger flere automatiske prosesser og integrasjoner som løser ellers tidkrevende og komplekse oppgaver.

Selvadministrasjonsløsningen gir sluttkunden mulighet til å administrere eget abonnement, legge til eller fjerne tjenester, se eget forbruk og fakturaarkiv, tilgjengelige tjenester, datapakker, SIM-kortdetaljer osv. Kundeprofilen kan også oppdateres av sluttkunden selv ved behov.

«Min side» kan også leveres som app, eller ved API slik at løsningen kan integreres mot mobiloperatørens systemer.

eRate bedriftsnettløsning
For aktører som ønsker å gå mot bedriftssegmentet tilbyr eRate en Mobil Bedriftsnettløsning. Tjenesten har standard funksjonalitet på linje med andre mobiloperatører som henvender seg til bedriftsmarkedet. Bedriftsnettløsningen inneholder en administrasjonsportal for partner og bedriftskunde, sentralbord, grupper og køer, mobile gruppenummer, hovednummer, sanntidsstatus, samtaleoverføring, integrasjon mot kalender, brukerapp med inn- og utlogging og callsenter-funksjonalitet.

Klar for å skape nye verdier for kundene dine?
Høres dette interessant ut, la oss ta et møte og se hvordan vi kan skape verdier sammen.

Erik Trondsen, Mobil: 408 00 900, Erik(at)eRate.no
Ove Vik, Mobil: 997 55 550, Ove(at)eRate.no
Henning Thoresen, Mobil: 926 38 100, Henning(at)eRate.no

css.php