Fredag avga Stortingets energi- og miljøkomité sin innstilling om endringer i energiloven, herunder skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. 17. mars skal innstillingen behandles videre i Stortinget. Kraftbransjen står, uavhengig et funksjonelt skille, ovenfor store endringer i årene som kommer. Vi tror at vår erfaring og vårt system vil gi kraftleverandører et konkurransefortrinn i den nye hverdagen, samt gjøre et funksjonelt skille noe enklere å gjennomføre.

Kostnadseffektive og fremtidsrettede IT-system

Elhuben vil gjøre datastrømmene enklere for kraftselskapene, og for alle potensielle utfordrere. En økt konkurransesituasjon vil kreve kostnadseffektive og fremtidsrettede IT-system. Elhuben gjør at kundedatabasen ikke lenger trenger å ligge på en server internt. Nå kan rimeligere skybaserte IT-systemer ta over og dermed gi lavere driftskostnader, sikrere drift og større fleksibilitet i kundebearbeiding.

Dette gjør det enklere for kraftselskapene å reagere raskere i markedet og gjør det enklere å sikre konkurransedyktige løsninger til kunden.

eRate har over ti års erfaring fra Telekom

Det foreslås at endringene til funksjonelt skille skal være gjennomført innen 1. januar 2021. eRate vil være en god systempartner å ha når kraftselskapene får et økt behov for gode løsninger for fleksibel faktura- og kundebehandling. Vi har over ti års erfaring fra Telekombransjen, som har vært gjennom en liknende utvikling som Energibransjen står ovenfor i dag. Vårt faktura- og kundesystem er finjustert for å respondere etter kravene til mobilaktørene i Telekombransjen. Nå er Energiplattformen vår tilgjengelig for kraftbransjen, hvor alle mulighetene og tjenestene fra mobilbransjen ligger tilgjengelig.

Energiplattform – med plass til flere brands og selskaper

Vår Energiplattform er bygd for å hente inn Big Data og gir fleksibilitet til å fakturere, drive kundeservice, samt bygge tjenester og løsninger på tvers av produkter. Løsningen kan håndtere flere selskap og/eller brands på samme plattform og er kostnadseffektiv ved at den er lagret i skyen.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat

Vidar Myrer 408 00 090 eller Vidar@eRate.no

Energiaktører må posisjonere seg mot konkurransen »
Energiplattform med mobil-fleksibilitet »
Lovpålagt funksjonelt skille eller konkurransetilpasning? »

Instillingen fra energi- og miljøkomiteen »
Status i behandlingen av «Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)» »

css.php