eSett har lagt ut informasjon på sine hjemmesider om at den nye Go-Live datoen for NBS ikke blir lansert i løpet av august, men i løpet av september. eSett har bestemt seg for å gjennomføre overordnede revisjoner av systemet før de lanserer ny Go-Live dato. Resultatet av revisjonsarbeidet danner grunnlaget for beslutningsprosessen for ny Go-Live dato av NBS.

Straks revisjonen er avholdt vil styringsgruppen i NBS evaluere resultatene og beslutte lanseringsdatoen for NBS og publisere denne.

NBS Go Live er utsatt til Q1 2017 »
eSett: New Go-Live date will be published during September »

css.php