The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) har publisert de nye nettnøytralitetsreglene som skal gi retningslinjer for teleaktørene i EU. Overordnet gir reglene rom for nulltaksering så lenge teleoperatørene tilbyr en grunnleggende Internett-hastighet. Innenfor den grunnleggende hastigheten er det ikke tillatt å forfordele informasjonsleverandører framfor andre.

EU-kommisjonen fornøyd – men nasjonal tolkning må til

Visepresident Andrus Ansip og kommissær Günther Oettinger i EU-kommisjonen mener at «retningslinjene beskytter europeernes tilgang til informasjon og tjenester via Internett, uten urettferdig innblanding eller diskriminering.» De mener videre at «reglene vil hindre en fragmentering av ett felles marked, gi juridisk sikkerhet for bedrifter og gjøre det enklere å jobbe på tvers av grensene.»

BERECs eksperter fortalte at flere av reglene vil måtte tolkes nasjonalt, og at BEREC vil følge med i utviklingen.

Tjenester som ikke telles med i datapakken – nulltaksering

Nulltaksering er lov etter de nye retningslinjene. Enkelte tjenester, som musikkstrømming eller Facebook, kan inngå i datapakken kunden betaler for. Det vil si at data som brukes til disse enkelte tjenestene slipper kunden å betale for. Hovedprinsippet skal styre at en slik tjeneste ikke tilbys dersom andre tjenester får hastigheten strupet når datapakken er brukt opp. I slike situasjoner oppstår diskriminering av Internett-tjenester – og det er ikke lov.

eRate: Europeiske retningslinjer for nettnøytralitet »
Nkom:BEREC publiserer europeiske retningslinjer for nettnøytralitet »
BEREC: Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules »
BBC: EU’s net neutrality guidelines get published »

css.php