Denne uken ble forslaget til felles europeiske retningslinjer for nettnøytralitet lansert. Aktørene i bransjen er invitert til å kommentere forslaget til BEREC innen 18. juli. De endelige retningslinjene blir publisert 30. august og vil få betydning for hvordan nettnøytraliteten ivaretas i tiden fremover – også for norske brukere av Internett.

Norsk regulering baseres på den felleseuropeiske reguleringen

Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, vil basere reguleringen i Norge på BERECs felleseuropeiske regulering av nettnøytraliteten. Retningslinjene vi har i Norge i dag for nettnøytralitet (fra 2009) vil fases ut.
Nkom – Klart for høring av europeiske retningslinjer for nettnøytralitet »

Europeiske telekomoperatører i en vanskelig situasjon?

Strand Consult skriver på sine sider at de fleste telekomoperatører ikke har nok kjennskap eller dokumentasjon for å kunne gi BEREC en seriøs respons på høringen. Les mer om hvorfor Strand Consult mener Europeisk telekommunikasjon er i en vanskelig situasjon og hvorfor de mener at de allerede har tapt i hht. nettnøytralitetsdiskusjonen »

css.php