Billing Management

eRate Faktura og Kundesystem - Faktura og Billing Management
Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. Dette omtales som billingprosessen. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen.

Kvalitetssikring i alle ledd
Inndata må kontrolleres og verifiseres, priser og produkter må kvalitetssikres og vedlikeholdes, og alle varelinjer på faktura må revideres og godkjennes. eRate håndterer alle disse prosessene for sine kunder som del av den daglige driften.

eRate ansvarlig for hele billingprosessen
eRate er ansvarlig for produksjon av fakturagrunnlag og fakturafil uansett hvilken distribusjonskanal som benyttes. Vi mottar betalingsfiler for oppdatert reskontro i vårt Faktura- og Kundesystem. All filutveksling overvåkes og kontrolleres av vår driftsavdeling. Kundene våre mottar rapporter på alle transaksjoner etter ønske og behov.

Godt system for innkreving
Oppfølging og purring på faktura kan også gjøres av eRate gjennom skreddersydde løsninger. Vårt system håndterer purring per SMS, e-post og per brev via printpartner. eRates kunder bestemmer selv hvilke purresteg som skal implementeres, og eRate sørger for at disse blir utført daglig.

Integrasjon mot tredjeparter
eRate er vant med komplekse og omfattende faktureringsprosesser hvor fakturagrunnlaget kommer fra flere ulike kilder. Disse kildene omtales som tredjeparter og integreres enkelt inn i vårt system; regnskapssystem, bank og inkasso.

Kredittkortbetaling
eRate tilbyr løsninger for betaling via kredittkort, både i form av autotrekk for faktura og for påfylling av ringesaldo. I dag har eRate integrasjon mot blant annet DIBS.

css.php