Rapportering og Analyse

eRate Rapportering og Analyse
eRate tilpasser både automatiske og ad-hoc rapporter for hver enkelt kunde – alt etter kundens behov og ønsker.

Automatiske rapporter
Våre kunder får tilsendt ønskede analyser og rapporter til avtalt tidspunkt for en gitt periode. Dette kan være rapporter on-demand på all mulig data fra kundebasen; fordeling per produkt/tjeneste, innsalg, omsetning, økonomi, churn, oppsigelser, provisjonsgrunnlag for selgere etc.
eRate kan også eksportere data for intern analyse i egne systemer.

Ad-hoc analyser
Ad-hoc eller engangsrapporter kjøres etter forespørsel. eRate har lang erfaring med denne type oppdrag og leverer analyser og rapporter etter kundens ønsker. Dette kan være analyse av forbruk for et spesifikt kundecase eller i forkant av en produktplanlegging, årsrapport for regnskap o.l.

css.php