Fakturering og Fakturaformat

billing-invoice Kundemassen kan deles opp og faktureres på ulike tidspunkter og på ulike formater. For eksempel kan kundene deles 50/50 med fakturering hver 14. dag for å bedre inntektsflyten. Fakturaformatet kan også differensieres mellom ulike kundegrupper.

Totalt tilrettelegger dette for økt kundeservice da kundene kan motta faktura etter ønskelig frekvens (månedlig/kvartalsvis/halvårlig) og format (e-post/papir). Fakturaen setter vi selvfølgelig opp etter det design kunden ønsker.