Markedsselskaper over hele verden opplever de store bransjeendringene i energibransjen. AMS, digitalisering og tilspisset konkurranse er fellesnevnerne. Quindi Research skriver i en rapport at konkurransedyktige markedsaktører ser på fakturering og kundebehandling som vesentlig i dette markedet som er i en så stor endring.

Sluttkundens forventinger endres

Det er ikke bare markedsmodellene, dynamikken, dataflyten og lovverket som tilpasses og endres. Sluttkunden endrer seg også. Forventningene hos strømkundene er stigende. De forventer i stadig større grad en stabil fakturering, kostnadskontroll, forbruksvarsling, selvadministrasjon av abonnement og andre tjenester og tilgang til all relevant informasjon 24/7 – gjerne via en mobilapp. Alt skal fungere optimalt – slik kunden ønsker det – spesialtilpasset den enkelte kunde.

Korrekt fakturering er vesentlig

Fordelene ved nøyaktig fakturering er store; kundene opplever kvalitet og forutsigbarhet, regninger blir betalt raskere, færre kunder henvender seg direkte til bedriften med spørsmål om det ene og det andre. Kundene blir rett og slett mer fornøyde, og fornøyde kunder er mer lojale. Skulle en være uheldig slik at faktureringen feiler tar det lang tid å gjenvinne kundenes tillit. Tiden hvor feil ved faktureringen kunne skje er over, det vil si – fra kundens perspektiv.

Bli sett med verdiøkende tjenester

Flere og flere markedsaktører velger å ha flere «ben å stå på». De tilbyr sluttkundene flere verdiøkende tjenester for å øke egne inntekter og marginer. Pakkeløsninger med energi og mobile tjenester, bredbånd og forsikring, eller energisparende produkter og tjenester, smarthusprodukter – listen begynner å bli lang. Tiden er inne for å ta sin posisjon i morgensdagens strømmarked.

Konkurransedyktig fakturering- og kundesystem

For å overleve i den tilspissede konkurransesituasjonen er det oppgradering av fakturering- og kundesystemer mange strømleverandører har fokus på nå. Morgendagens system må også kunne respondere raskt på endringer i markedet for å kunne møte den økte konkurransen. Det er viktig å ha et system som er både skalerbart og fleksibelt slik at det kan tilpasses både antall datakilder (produkter og tjenester), kunder, brukere, samt samkjøre alt til en faktura ut til kunden.

Systemet må være fleksibelt

For å kunne være en konkurransedyktig strømleverandør må en raskt kunne introdusere nye tilbud, kunne fakturere en rekke forskjellige tjenestetyper, samt lage spennende pakkeløsninger for kunden. Systemet må gi en moderne kundeopplevelse og inkludere en rekke egenadministreringsmuligheter og ha flere kanaler for kommunikasjon.

eRate tar totalansvar for fakturaprosessen

eRate har i mange år håndtert hele faktureringsprosessen til mobilbransjen. Den tøffe konkurransen der har resultert i mange fine tjenester og funksjoner i systemet vårt som i dag dekker det økte behovet hos markedsaktørene. Faktura- og kundesystemet til eRate håndterer flere tjenester og produkter, kan lett sette opp ulike pakkeløsninger og prispakker, er fleksibelt og skalerbart. Sluttkunden får tilgang til «Min Side-løsning» og Mobil App med all den informasjonen og selvadministrasjonen de forventer.

Ta kontakt i dag for en uformell prat

Vidar Myrer, Kommersiell sjef for Energi, forteller deg gjerne mer om det du ønsker å lære mer om. Han er å treffe på 408 00 090 eller Vidar@eRate.no

Digitalisering trenger nyere IT-systemer »
Energiplattform med mobil-fleksibilitet »
Styrket konkurranse ved Elhub Go Live »

css.php