ICE, Telia og Telenor er enige om harmonisering av dekningskart. Formålet er å gjøre det enklere å få oversikt over dekningen hos de ulike aktørene for de seks millioner mobilbrukerne i Norge. Avtalen gjelder fra 1. november.

Sammenlignbare dekningskart

«Nå kan folk sammenlikne dekningskartene til ICE, Telia og Telenor. Svært gledelig er det at vi har fått dette til uten at politikerne trengte å kreve dette av bransjen, slik de har gjort i nabolandene. Det har tatt tid i Norge, et par år, men vi er veldig fornøyd med at dette har skjedd uten noe pålegg,» sa Nkom-sjef Torstein Olsen, under den årlige konferansen Nkom Agenda i Lillesand.

Teoretiske dekningsberegninger

Dekningskartene skal brukes for å avgjøre hvilke operatører som sannsynligvis har dekning på et geografisk punkt. Det handler om teoretiske dekningsberegninger.

Tre ulike nivåer for dekning

Basis angir utendørsdekning for mobiltelefoner
God har 10 dB margin i forhold til basisdekning
Meget god dekning er 10 dB bedre enn «god»

Dekningskart for ulike teknologier

Dekningskartet skal dekke 2G, 3G, 4G og 4G+

Dagens Næringsliv: Enige om felles dekningskart »

css.php