«Strømleverandørene nyter høy tillit ute blant folk, og er pålitelige selskaper. Vår måling viser at nordmenn faktisk anser sine strømselskaper som mer pålitelige enn sine banker og forsikringsselskaper,» sier Fredrik Høst i EPSI Norge. Likevel er det mange som velger å bytte strømleverandør. Hva kan grunnen til det være?

Strømkundene mer fornøyd enn tidligere

De 3000 dybdeintervjuene EPSI har gjennomført viser at nordmenn har tillit til sine strømleverandører og anser strømselskapene som pålitelige. «Kort fortalt så viser studien at det er relativt enkelt å være strømkunde, og at kundeforholdet stort sett er problemfritt. Dette i kombinasjon med en relativ lav strømpris bidrar til en fortsatt positiv utvikling for bransjen,» sier Fredrik Høst.

Mottar strømkunden nok relevant informasjon?

EPSI finner i sitt studie at strømkundene opplever å motta mer informasjon relatert til kundeforholdet sitt i år enn i fjor. Det er likevel flere som søker mer informasjon for å være sikker på at de har rett strømavtale. NVEs siste leverandørskifteundersøkelse viser 114.800 leverandørbytter blant norske husholdninger i andre kvartal i år. Dette kan tyde på at flere strømkunder finner den informasjonen de leter etter hos andre strømleverandører – for så at de bytter leverandør.

Ett velfungerende strømmarked

Norge er et av de fem landene i Europa som har ett velfungerende strømmarked. Dette slår det europeiske myndighetsorganet ACER fast i årets Marked Monitoring Report. ACER i Europa tilsvarer NVE her i Norge. De har satt opp flere kriterier i sin vurdering, hvor norske strømkunder nyter godt av samtlige. ACER finner at det norske strømmarkedet har effektiv konkurranse med 240 leverandører. Norske strømkunder kan velge mellom ulik pris, kundeservice og produktsammensetninger. Det er også raskt, enkelt og gratis å bytte strømleverandør.

Strømkunden blir stadig mer opplyst

Tidligere da energibransjen var stabil ble det ikke skrevet om så mye annet enn strømprisene. I dag er situasjonen en annen. Det skjer mye mer i bransjen som har generell nyhetsverdi og flere strømleverandører deler informasjon via ulike kanaler. Totalt sett har informasjonsmengden om energibransjen økt betraktelig. Slik har sluttkunden blitt mer bevisst egen strømavtale, egen strømleverandør og potensielle avtaler fra andre strømleverandører.

Møt sluttkundens forventninger

Alle erfaringer sluttkundene gjør seg er med på å skape deres forventninger til det generelle markedet. Sluttkundene har generelt bygd seg høyere forventninger om hva en bedrift bør ha tilgjengelig av informasjon, hvordan denne presenteres og i hvilke kanaler. Dette er forventninger som strømleverandørene også må imøtekomme for å fortsatt være med i konkurransen om den stadig mer opplyste strømkunden.

Norske strømforbrukere er godt fornøyd »
Energi Norge: Norge på topp i strømkonkurranse »
EPSI Rating Strømhandel 2016 »

css.php