nben
   
+47 815 73 723

Forslag om ny utforming av nettleien

  • 7
  • 18. mai 2015

eRate-effektuttak-og-nettleieNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber med en ny modell for nettleie. De har lagt ut på høring et forslag om å gå over til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet.

Dyrt med høyt effektuttak

Du vil bli straffet med økte avgifter for nettleie om du bruker mye strøm på kort tid – og du vil bli belønnet når du greier å spre forbruket ditt over lengre tid, skriver Dinside.

Ønsker redusert og jevnere forbruk

Samfunnet kan utsette eller spare investeringer i nytt strømnett ved smartere forbruk. AMS og feedbackløsninger vil være med å gi forbrukerne et mer aktivt forhold til strømforbruket sitt. Ny utforming av nettleien vil kunne påvirke til ytterligere redusert eller jevnere forbruk i strømnettet.

Alle skal få nok strøm

“Strømnettet må dimensjoneres slik at alle får nok strøm, selv når forbruket er på sitt høyeste. Strømkunder som har et høyt effektuttak, det vil si bruker mye strøm på en gang, belaster nettet mer enn kunder som sprer strømforbruket ut i tid. Vi vurderer nå om nettleien bør utformes slik at den i større grad enn i dag reflekterer hvordan ulike forbruksmønstre påvirker nettselskapenes kostnader”, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE, i en pressemelding.

Høringen skisserer følgende modeller for fordeling av nettkostnader

  • Kundens målte effektuttak i fastsatte referansetimer
  • Kundens sikringsstørrelse (avgjør hvor mye effekt kunden har mulighet til å ta ut fra nettet)
  • Kundens abonnerte effekt («bredbåndsmodellen»)

eRate har gode systemer for fakturering og prissetting

Om dette forslaget blir en realitet vil det bli et ytterligere behov for et godt system for fakturering og prissetting i energimarkedet. eRate har fleksible prissettingsmuligheter, “min side”-løsninger og mobil-applikasjoner som kan lette kommunikasjonen med sluttkunden.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat

Vår Kommersielle Sjef innen Energi, Vidar Myrer, vil besvare dine spørsmål på telefon 408 00 090 eller mail vidar@eRate.no.

css.php