nben
   
+47 815 73 723

Første datakvalitetstest mot Elhub gjennomført

  • 8
  • 20. mai 2015

ElHub_eRate“Pilotaktørene har gjennom migreringspiloten fått testet ut hvordan uttrekk på det definerte filformatet fungerer i praksis, og vi i Elhub-prosjektet har fått gjort de første analysene av datakvaliteten internt hos pilotaktørene og på tvers av pilotaktørene. Vi har dermed fått en god pekepinn på hvor mye feil aktørene i kraftmarkedet kan forvente å måtte rette opp i før Elhub skal i drift” sier Marius Gravdal, teknisk migreringskoordinator i Elhub.

Datagrunnlag for 531 000 målepunkter

Analysene er basert på datagrunnlag på uttrekk fra 8 kraftleverandører og 6 nettselskaper.
Totalt 531 000 målepunkter og 465 000 aktive kundeforhold på tvers av selskapene.

10% av målepunktene har ulik sluttbrukeridentifikasjon

“Hvis man ser på tvers av aktørene i migreringspiloten så viser det seg at på ca. 10% av målepunktene er sluttbrukerens navn stavet forskjellig hos nettselskap og kraftleverandør. Ved bruk av lydkoder og analyse av fødselsdato har vi funnet at det i mange av disse tilfellene sannsynligvis likevel dreier seg om samme sluttbruker. Den reelle andelen målepunkt der nettselskap og kraftleverandør har forskjellig kunde er ca. 1,9%”, sier Gravdal.

Organisasjonsnummer må innhentes

Analysen av dataene fra pilotaktørene viser at 7% av bedriftskundene mangler organisasjonsnummer. Elhub vil ikke tillate bedriftsoppføringer uten organisasjonsnummer. Aktørene må derfor innhente organisasjonsnummer for samtlige bedriftskunder. Dersom en bedrift ikke har et organisasjonsnummer må kontrakten overføres til en juridisk ansvarlig person.

3 av de 4 bedriftene er registrert i Brønnøysund

“Våre stikkprøver viser at ca. 3 av 4 bedrifter som ikke var registrert med organisasjonsnummer hos aktørene er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysund, så det bør være en overkommelig oppgave for aktørene å redusere antallet bedriftskunder uten organisasjonsnummer betraktelig”, sier Gravdal.

Fødselsnummer gir riktig kundedata

“Korrekt identifikasjon av sluttbrukeren vil for øvrig bli langt enklere etter innhenting av fødselsnummer”, påpeker Gravdal.

Kun promiller mangler fødselsdato og kontaktinformasjon

I dataene fra pilotaktørene er det kun 0,2% av privatkundene som mangler fødselsdato, og 0,6% av kundene som mangler kontaktinformasjon. Selv om dette kun utgjør promiller av de totale oppføringene må denne informasjonen likevel innhentes i forkant av en migrering til Elhub.

eRate har lang erfaring med datavask og migreringsprosesser

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat. Vår Kommersielle Sjef innen Energi, Vidar Myrer, vil hjelpe deg på telefon 408 00 090 eller mail vidar@eRate.no.

Første analyse av datakvalitet hos pilotaktører gjennomført (artikkel Elhub-prosjektet) »

css.php