Store idrettsarrangementer samler mange nasjoner som har med seg eget radioutstyr. Her i Norge må alle besøkende nasjoner søke om tillatelse om frekvensbruk hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom er også tilstede under arrangement for å holde orden og veilede for å unngå frekvenskaos og at «alle prater i munnen på hverandre».

VM i skiskyting i Holmenkollen

Nkom er tilstede under hele skiskytter-VM med avansert utstyr for å holde orden på deltakerlandenes behov for å kommunisere. Deltakerlandenes og arrangørens eget radioutstyr må kunne kommuniserer side ved side uten å forstyrre hverandre, arrangøren eller andre nett og tjenester. Særlig viktig er det å ikke forstyrre nett og tjenester som kringkasting og nødnett.

Ok frekvenser i hjemlandet – kan forstyrre i Norge

Internasjonale utøveres støtteapparat bruker ofte medbrakt utstyr for å kommunisere seg imellom. Utstyret deres og frekvensene de bruker fungerer fint i hjemlandet, men kan bli årsak til betydelige forstyrrelser ved samme bruk i Norge.

Tildeles område i frekvensspekteret

Søknader om frekvensbruk blir behandlet i samarbeid med arrangøren. Brukerne får tildelt et område i frekvensspekteret som er definert til sitt bruk, og dette må de holde seg til. De fleste har papirene i orden når de ankommer arrangementene, men har ikke stilt inn utstyret korrekt før de tar det i bruk. Resultatet kan bli at de forstyrrer de andre brukerne.

Frekvenskontrolløren Nkom

Det er Nkoms oppgave å holde kontroll på frekvensområdene slik at aktører i Norge som betaler for å bruke sine frekvensområde ikke blir forstyrret av andre som bruker området uten godkjenning.

Nkom.no: Tilsyn under skiskytter-VM nødvendig for å unngå frekvenskaos »

css.php