Forrige uke mobiliserte distrikts-Norge seg til denne ukes høring om regjeringens forslag til ny energilov. Funksjonelt skille er det punktet som har gitt mest reaksjon og er årsaken til stort engasjement. Det oppleves kostbart, ressurskrevende og tungrodd å måtte skille markedsselskapet fra nettselskapet, men kan det være lurt å gjøre disse endringene uansett?

Energibransjen i endring – uavhengig energiloven

Lovpålagt funksjonelt skille er ikke et ensidig virkemiddel for å løse konkurranseutfordringen. Den utfordrer mange selskaper til å tenke igjennom sine strategier, søke samarbeide og til slutt lage løsninger som kommer forbruker og eiere til gode. Dette bør bransjen uansett tenke gjennom.

Fremdyrking av kompetanse og Smarte IT-system

Nettaktørene må bli eksperter på SmartGrid-løsninger/-tjenester i nettet og gjøre seg attraktive for kraftselskapene, som blir deres kunder. Kraftselskapene skal ut i tøff konkurranse og må bygge attraktive løsninger for sluttkunden. Ulik kompetanse må dyrkes frem for å klare fremtidens konkurransesituasjon og IT-systemene må bli smarte, kostnadseffektive og fremtidsrettede.

Kostnadseffektive og fremtidsrettede IT-system

Elhuben vil gjøre håndteringen av datastrømmene enklere for kraftselskapene og kundedatabasen trenger ikke lenger å ligge på en server internt. Nye skybaserte IT-systemer vil gi lavere driftskostnader og større fleksibilitet i kundebearbeiding. Kraftselskapet vil også lettere kunne tilby nye løsninger til kunden.

Energiplattform – med plass til flere selskaper

eRate er forberedt på å bidra til gode løsninger for kraftselskapene gjennom sine fleksible kundeløsninger. Vår Energiplattform gir kraftselskapene fleksibilitet til å fakturere, drive kundeservice, samt bygge tjenester og løsninger på tvers av produkter. Løsningen kan håndtere flere selskap på samme plattform. Dette løser ikke alle problemer knyttet til et evnt. funksjonelt skille, men det letter definitivt på utfordringen og gir konkurransefortrinn i den nye hverdagen.
Energiplattform med mobil-fleksibilitet »
eRate faktura- og kundesystem »

Distrikts-Norge mobiliserer

KS Bedrift, Et energiopprør er på gang hos ordførere i Telemark »
DEFO, Distriktspolitikere mobiliserer »

css.php