Funksjoner

eRate Billing & CMS er et fullverdig system for billing (fakturering) og et godt sanntidsverktøy for håndtering av kunderelasjoner og kundeservice. Systemet forenkler prosessen med prissetting og sammenstilling til fakturaunderlag. Det har verktøy for å minimere alle feilkilder i faktureringsprosessen, fra innlesning av data til tekst på faktura. Kjernefunksjonene som månedlig kostnadskontroll og forbruksgrenser gjør det også sikrere og enklere for mottaker av faktura.

Les mer om de ulike kjernefunksjonene i vårt fleksible billing- og kundesystem ved å klikke i menyen.