Forrige uke skrev Regjeringen.no at «Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.» Loven om GDPR (General Data Protection Regulation ) er satt opp til debatt og vedtak i Stortinget 22. mai. Departementet jobber for at den nye personopplysningsloven skal kunne settes i kraft så snart som mulig etter at Stortinget har fattet lovvedtaket.

Nøyaktig tidspunkt for ikrafttredelse

«Før loven kan settes i kraft må personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold. Når tidspunktet for EØS-komiteens beslutning er klart vil et mer nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt i Norge kunne angis», skriver Regjeringen.no.

Ingen grunn til å utsette arbeidet

«Det er én ting som er sikkert, og det er at dette regelverket kommer, og at det uansett nå er rett rundt hjørnet. Uavhengig av om det formelt sett får anvendelse i Norge fra 25. mai eller 1. juli, så er dette et regelverk som virksomheten må forholde seg til og gjennomføre i sin organisasjon. Det er ingen grunn til å utsette arbeidet med å få dette på plass eller tenke noe annerledes. Det er med andre ord «business as usual» og all mulig grunn til å fortsette det arbeidet som allerede er i gang», sier Gry Hvidsten, specialist councel i Wikborg Rein, til Rett24.no.

eRate blogg: Tilrettelegg for GDPR og innhent oppdatert samtykke nå »

Regjeringen.no: Når får vi ny personopplysningslov? »
GDPR forsinkes igjen – nå er datoen 1. juli »
DN.no: Utsetter ny personvernlov »

css.php