«Verden går fort, og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag,» hevdet Preben Carlsen i Trigger Norge på Markedskonferansen i starten av november. Han med flere foredragsholdere hadde klare budskap til energibransjen. Vi har tidligere oppsummert mye av det som ble formidlet i; «Viktigst for kraftbransjen er kundefokus og enklere IT-systemer». Her ser vi nærmere på det spesifikke budskapet som ble formidlet til energibransjen; Utnytt teknologien og gi energikunden opplevelser. Bildet er lånt fra presentasjonen til Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Nye muligheter for interaksjon med kunden via Elhub

Tor Bjarne Heiberg, prosjektdirektør i Elhub Statnett fortalte at med Elhub kommer det nye muligheter for interaksjon med kunden. Elhub gjør det mulig å hente ut timesverdier, men dette må aktørene gjøre selv. Kundene kan blant annet motta forhåndsvarsling om strømforbruket på en enkel måte. Det er lagt til rette for enklere systemer for å ivareta kundene og for selvbetjening. «Overrask kundene og gjør dem begeistret», oppfordret Heiberg.

Utfordre alt av teknologi

Jan Ove Rivenes, partner i Emendor Advisors forklarte salen hva «Han hadde gjort hvis jeg var sjef i et strømselskap». Han fortalte hva som er viktig for kunden; «Forstå meg, respekter meg, finn meg, stol på meg, oppdater meg, overrask meg, underhold meg, engasjer meg, se meg». Videre hadde han fokus på hvor viktig det er at «merket har en rolle» at selskapet har et fyrtårn å følge, et holdepunkt. – Og at dette blir ekstra viktig i tiden fremover med alle endringene som kommer. Avslutningsvis oppfordret han alle til å utfordre alt av teknologi i hht. kunden. Han mente at selve Appen ikke er interessant, men at det er innholdet i den som gjør forskjellen for kunden.

Fokus på tjenester og kundereisen

I foredraget om «Historien om hvordan telekom og bank møtte kundene», fortalte Arild Soldal, prosjektleder i Miles AS, om hvor viktig det er å holde fokus på tjenester og kundereisen. Og at «Kundefokus er betydelig mer viktig enn kapital». Han stilte til slutt et spørsmål til salen; «Hvorfor er det ingen av dere som har inngått samarbeide med en teleoperatør?»

Fordelene ved å ha all informasjon i lomma

Kraftinor var først ute med strømApp i Norge, og fortalte om fordelene ved at kundene hadde tilgang til en app. «Kundene føler at en app er «nærmere» dem enn en kundeweb og de blir mer energibevisste siden de alltid har med all informasjon om sitt strømforbruk i lomma», fortalte Herold Myrland, daglig leder i Kraftinor.

“Survival of the fittest – ikke survival of the biggest”

“Få sluttkunden til å være fornøyd med at strømmen er der hele året og få de til å bli mer interessert i strømleverandøren», oppfordret Ole Sunnset, direktør i Ringeriks-Kraft AS. «Media må skrive om hvor mange som får strøm levert hele tiden, og ikke om de 1100 som var strømløse i 2 timer.» Videre fortalte Sunnset hvor viktig det var for Ringeriks-Kraft AS at de ikke hadde bundet seg til en IT-leverandør og gjort seg systemavhengig. Sunnset avrundet med at det er «survival of the fittest – og ikke survival of the biggest» som gjelder.

«Verden går fort, og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag.»

«Reklamen må bety noe for folk i fremtiden», fortalte Preben Carlsen, Managing Director i Trigger Norge. Han fortalte salen at mediebildet er stadig i endring og at «Verden går fort, og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag.»

Viktigst for kraftbransjen er kundefokus og enklere IT-systemer »

css.php