I Sør-Australia har Tesla bygget verdens største litium-ionbatteri. Gigantbatteriet ligger i The Hornsdale Power Reserve og brukes til stabilisering av strømnettet. I løpet av de 6 drifts-månedene har gigabatteriet kuttet 90 prosent av strømbrudd-kostnadene i delstaten.

Mindre kostnader ved strømbrudd

Batteriet gjør det mulig å bruke vindkraft i stedet fort gasskraftverk til nettstabilisering. Bruk av reservegasskraftverkene kan gjøre kraften opp til ti ganger dyrere enn normalt. Gigantbatteriet har en effekt på 100 MW og lagringskapasitet er på 129 MWh.

Raskere med kraft til strømnettet

Når strømnettet mister sin vanlige kraftkilde kan batteriet forsyne strømnettet langt raskere med kraft sammenliknet med en generator. Et av de største kullkraftverkene i Sør-Australia måtte stanse produksjonen i fjor. Gigabatteriet fra Tesla leverte kraften til nettet allerede i løpet av 140 millisekunder i følge Business Insider.

Independent: Tesla’s giant battery reduces cost of power outages by 90 per cent in South Australia »
Business Insider:»That’s a record»: Elon Musk’s Tesla battery in South Australia responded in just 140 milliseconds after a coal-fired power plant failed »

css.php