Forrige uke holdt NVE og Elhub et felles infomøte for tredjeparter og tjenesteleverandører i Nydalen. Samtidig holdt Lindorff fagdag for kraftbransjen om gjennomfakturering. eRate deltok på begge arrangementene og fikk med seg siste nytt på begge fronter.

Elhub – tredjeparter, sikkerhet og utfordringer

Vi fikk en gjennomgang av; tredjepartstilgang i Elhub, standardiseringen av prosesser, formater og grensesnitt, hvordan porteføljer blir effektivt håndtert, om de like konkurransevilkårene Elhub legger til rette for samt sikkerhet og kunderettigheter.

Behandling av kundedata

Spørsmål ble stilt rundt sikkerhet og hva slags godkjenningsverktøy som skal på plass for at sluttkunde skal kunne ha kontroll over hvem som innhenter deres data fra Elhub. Det ble også gode diskusjoner rundt hvor langt tilbake i tid tredjeparter skal få hente ut historiske data.

Gjennomfakturering – et forstadie til en regning

I løpet av fagdagen hos Lindorff kom det frem at flere av markedsselskapene oppfatter gjennomfakturering som dyrt å innføre for en relativt kort tidshorisont. Én regning vil bli innført i 2018, og helst i god tid før AMS 1. januar 2019. Et endelig vedtak om gjennomfakturering er ventet i løpet av måneden.

Kundefordeler eller kun ekstra kostnad?

Mange sluttkunder synes det er en fordel med nett og kraft på en regning selv om det ikke nødvendigvis er driveren for valg av leverandør. Markedsaktørene synes det er vanskeligere å se fordelen med gjennomfakturering, når de ser at de må hente kostnadene tilbake fra sluttkunden for å få dette på plass. Dette sammen med at det er flere juridiske utfordringer knyttet til gjennomfakturering; hvem eier kravet, hvem skal ha purregebyr / renter, stengerutiner etc

css.php