nben
   
+47 815 73 723

Godt informerte kunder er mer fornøyde

  • 3
  • 3. august 2015

eRate informasjon og glade kunderDe fleste sluttkunder tenker ikke ofte på strømleverandøren sin. Antall naturlige møtepunkter mellom sluttkunden og strømleverandør er det heller ikke mange av. Kontaktpunktene oppstår ved endring i kundeforholdet, eller når strømleveransen ikke står til forventningen hos sluttkunden. eRates faktura- og kundesystem ivaretar informasjonsflyten gjennom kundens livssyklus og er et godt verktøy for proaktiv kommunikasjon for å skape de riktige forventningene hos kunden.

God kommunikasjon gjennom kundens livssyklus

Sluttkunden liker å bli ivaretatt og sett av sin energileverandør. De få naturlige møtepunktene i kundens livssyklus er viktig å ivareta med å gi kunden god kommunikasjon. I eRates faktura- og kundesystem er det lagt til rette for å sende ut kundeinformasjon per SMS, e-mail og brev. Eksempelvis sendes et velkomstbrev automatisk ut til kunden ved innregistrering.

Proaktiv kommunikasjon skaper gladere kunder

En studie viser at to tredjedeler av Storbritannias strømkunder ønsker leverandørbytte etter å ha mottatt en uforutsett høy regning. Det kan være flere årsaker til en prisstigning, men kunder liker ikke overraskelser i form av en uforutsett høy regning. Med proaktiv kommunikasjon vil overraskelser unngås og kunden vil ikke oppleve den høye regningen like negativt.

System for forbruksvarsling

Forbruksvarsling er en del av eRates faktura- og kundesystem. Et varsel i form av SMS, e-mail eller brev kan settes opp i systemet slik at kunden varsles automatisk ved økt forbruk, prisstigning, tariffendring, sesongendring, ved forventet høyprisdager (Peak day) eller ved andre behov. Informasjon som sendes ut kan med fordel forklare hvorfor eksempelvis en regning kan ventes å bli høyere, samt hva kunden selv kan gjøre for å redusere den.

Skap flere møteplasser med kunden

Kommunikasjon via de rette kanalene blir stadig viktigere. God kommunikasjon danner grunnlag for godt omdømme, og kan gi muligheter for mersalg.

Sluttkunden setter pris på møteplassene hvor viktig informasjon fra leverandør er lett tilgjengelig, samt et sted hvor de kan stille spørsmål. eRate leverer tilpasset «Min Side» og Mobil App, som begge er gode kommunikasjonskanaler mot sluttkunden. Det er også enkelt å tilpasse faktura med ønsket tekst i systemet vårt også. eRates faktura- og kundesystem gir også kundeservice et godt arbeidsverktøy hvor de har tilgang til all data på kunden i én oversiktlig arbeidsflate.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat

Vår Kommersielle Sjef innen Energi, Vidar Myrer, vil besvare dine spørsmål på telefon 408 00 090 eller mail vidar@eRate.no.

css.php