nben
   
+47 815 73 723

Hva er 4G

  • 3
  • 25. februar 2010mobilmastDet nye 4G-nettet skal bygges med det som kalles LTE-teknologi (Long Term Evolution). Dette er ikke en oppgradering av eksisterende mobilnett slik som super-3G (HSPA) er, men krever at det bygges et helt nytt nett med basestasjoner. Når Netcom bygger dette nettet vil det operere i 2,6 GHz-båndet. Den teoretiske hastigheten i nettet er ifølge Netcom 100 Mbps. Det er imidlertid teoretisk mulig å oppnå hastigheter på 326,4 Mbps dersom nettet oppgraderes senere.I praksis vil hastighetene imidlertid være en del lavere. Som ved bruk av Edge eller super-3G deler alle brukerne som er koblet til samme basestasjon på kapasiteten. Det eneste scenarioet det er sannsynlig at du får 100 Mbps er dersom du sitter kloss inntil en basestasjon og du er den eneste som er koblet opp. Netcom hevder at opplevd nedlastingshastighet vil ligge på mellom 10 og 20 Mbps. Dersom veldig mange er koblet til samme basestasjon vil hastighetene kunne bli lavere enn dette. Hastighetene som tilbys fra basestasjonen avhenger også av hvor rask tilkobling denne har. En basestasjon fungerer grovt sett på samme måte som Wi-fi-ruteren din hjemme. Selv om ruteren er oppgitt til å støtte 50 Mbps vil du aldri oppnå høyere hastighet enn bredbåndslinjen din. Har du en bredbåndslinje på 5 Mbps vil altså dette være begrensningen når du surfer på nettet. Kilde: Amobil.no

css.php