Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. En kompleks og omfattende faktureringsprosess blir omtalt som en billingprosess. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen. Kompleksiteten av billingprosessen varierer fra bransje til bransje.

Kvalitetssikring i alle ledd

Inndata må kontrolleres og verifiseres, priser og produkter må kvalitetssikres og vedlikeholdes, og alle varelinjer på faktura må revideres og godkjennes. eRate sørger for trygg og stabil fakturering og håndterer hele billingprossessen for kunder fra ulike bransjer.

Reskontrohåndtering og fakturaproduksjon

eRate tar ansvaret for både produksjon av fakturagrunnlag og fakturafil uansett hvilken distribusjonskanal som benyttes. Vi mottar betalingsfiler for oppdatert reskontro i vårt Faktura- og Kundesystem fra bank og kortinnløsere. eRate har dermed alltid oppdatert oversikt over innbetalinger mot den enkelte faktura.

All filutveksling overvåkes og kontrolleres av vår driftsavdeling. Kundene våre mottar rapporter på alle transaksjoner etter ønske og behov.

Godt system for innkreving

Oppfølging og purring på faktura er også en del av Billing Management. eRate håndterer dette gjennom skreddersydde løsninger for kunden. Systemet vårt håndterer purring per SMS, e-post og per brev via printpartner. Systemet håndterer differensierte purregebyr om kunden ønsker dette. Purresteg etter ønske implementeres, og eRate sørger for at disse blir utført daglig.

Integrasjon mot tredjeparter

Der hvor fakturagrunnlaget kommer fra flere ulike kilder, integreres disse enkelt inn i eRate sitt system. Disse kildene omtales som tredjeparter og kan være regnskapssystem, bank og inkasso.

css.php