I et marked med knallhard konkurranse er det mange som vurderer om de skal selge sin kundeportefølje eller kjøpe opp naboen for å bli større. For å øke verdien på egne kunder oppfordrer Vidar Myrer, Kommersiell Sjef for Energi i eRate, til «å ta grep rundt produktsammensetningen man ønsker å tilby energikundene i fremtiden.»

Endring i prissettingen av strømkundene

Siste oppkjøp gjorde Trondheim Kraft (eid av Fjordkraft) av TrønderEnergi Marked og deres 61. 000 kunder. Estimert pris per kunde var på 4.485,- Prisberegningen ble gjort på andre parametere enn kundeantallet ganget med en fremtidig omsetning per kunde. Dette er interessant fordi det er relativt nytt i energibransjen. Denne «regnemetoden» ble først brukt da Fortum kjøpte Hafslund Marked våren 2017.

Hvordan kan et markedsselskap få økt verdi?

I de fleste andre bransjer beregnes en kjøpspris utfra normale verdivurderingsprinsipper. Det regnes på cash-flow, fremtidig utvikling, selskapets forretningsplaner og øvrige finansielle multipler. Dette kan vi tro vil bli mer vanlig også for energibransjen, så hvordan kan et markedsselskap selv øke verdien?

Unngå venstrehåndsarbeid og øk produktsammensetningen

«Et salg av en kundeportefølje kan gi betydelig høyere gevinst dersom selskapet er veldrevet med god balanse i økonomien og tilrettelagt for fremtidig utvikling av inntjening på kundene. Dersom markedsselskapet blir venstrehåndsarbeid for energiselskapene vil store verdier kunne forvitre ved en eventuell fremtidig transaksjon av kundeporteføljen», sier Myrer. Han oppfordrer samtidig om å ta grep rundt produktsammensetningen man ønsker å tilby energikundene i fremtiden.

Hvordan styrke selskapets markedsverdi

«Klarer man å selge flere produkter til samme kunde øker omsetningen, inntjeningen og cash-flowen i selskapet, parallelt med at man styrker selskapets markedsverdi», avslutter Myrer.

eRate blogg: Tilby flere tjenester parallelt »

css.php