Har du opplevd at mobiltelefonen din viser full datadekning, gjerne med både opp og nedadvendte piler for å indikere at data opp-/nedlastingen kjører for fullt, men at det likevel ikke skjer noe? Det kan være flere årsaker til at mobilbrukere opplever dette, skriver den danske avisen Ingeniøren.

Mobilprodusentene bruker ulike verdier og parametere

Først og fremst finnes det ingen standarder for hvordan en mobilprodusent skal vise hvor godt et signal er. De ulike produsentene bruker forskjellige verdier for visning av antall streker, de bruker også ulike parametere som mobilen måler på. RSSI, Received Signal Strength Indication, er et parameter som brukes av noen, men RSSI sier kun noe om hvor kraftig signalet er og ikke noe om kvaliteten. Dermed vil opplevd datadekning være forskjellig ut fra hvilken mobiltelefon en har.

Mange på nettet kan gi kapasitetproblemer

Når mange mennesker er samlet til en konsert eller en annen stor begivenhet kan kapasiteten i de lokale mastene bli for liten. Full signalstyrke blir en utfordring når cellene i de lokale mastene er overbelastet, da strekker ikke kapasiteten til for å overføre mobildata til alle brukerne på en gang. I disse situasjonene benytter ofte mobilselskapene ekstra mobile master eller endrer senderetningen på eksisterende master for å sikre forbindelsen til alle.

15 minutters forsinkelse

Et annet problem kan være forsinkelse. Forskere på Aalborg Universitet har funnet at i noen tilfeller kan det gå et helt kvarter før signalindikatoren på mobiltelefonen oppdaterer seg i forhold til det signalet mobilen faktisk mottar. Om en kjører tog kan dette være en utfordring.

Faktiske datadekning med App

Aalborgforskerne er ikke i tvil om at en ordentlig oversikt over faktisk datadekning kan mobilbruker kun få via en app. Det finnes flere apper som måler sanntids kvalitet av data opp-/nedlasting og/eller styrken på datasignalet.

Hvor god dekning har du?
Ingeniøren: Derfor kommer der ingen data igennem, selv om mobilen viser fuld dækning »

css.php