«Bjørn Inge Lindhjem i Mitel Norge leverer skybaserte bedriftsløsninger til Ove Vik i eRate, selskapet som leverer de tekniske løsningene bak virtuelle mobiloperatører som nå sist, Atea mobil», skriver Håvard Fossen for Inside Telecom i dag. Vi gjengir hele artikkelen, med tekst og bilde, fra Inside Telecom her:

Elektronisk sim kan endre mobilmarkedet, mener Ove Vik i eRate.

«Blir det Apple eller Google som står i skjermen på mobilen om få år i stedet for Ice, Telia eller Telenor?» spør daglig leder og gründer Ove Vik i eRate, som vi møter sammen Bjørn Inge Lindhjem, Mitels sjef for Norge og Danmark .

Vik tror at det kanskje ikke vil være Apple og Google som blir utfordrerne i det norske markedet, men derimot nye aktører med sterke merkevarer og stor markedsplass. Disse kan fylle mobilen med innhold eller flere tjenester som samles i et abonnement og skaper lojalitet.

Vi møter Vik og Lindhjem noen dager etter at Telenor gikk ut og fortalte at selskapet er første operatør som er sertifisert på e-sim av GSMA, fulgt av en pressemelding der selskapet både ser fordeler og utfordringer med teknologien. En av fordelene er at kunder kan ha mange enheter knyttet til ett abonnement. En viktig utfordring for dagens operatører er at e-sim åpner for at internasjonale aktører «eier» kunden og kjøper nettjenester hos netteiere, og på denne måten stikker av med deler av profitten.

Enklere å bytte operatør

eRate og Mitel leverer løsninger som gjør det mulig for mobiloperatører uten eget nett, såkalte MVNO-er, å levere tjenester til kundene sine.

En av de siste eRate-kundene er eksempelvis Atea mobil, som gikk inn i bedriftsdelen av mobilmarkedet etter at Phonero ble kjøpt av Telia. Her leverer eRate hele løsningen fra støttesystemer til «min side»-løsninger, salgsløsninger og Mitels løsning for mobilt bedriftsnett.

«Vi ser e-sim som en kjempemulighet. Det vil bli langt enklere for sluttkundene å skifte operatør. Vi tror mange vegrer seg for å bytte mobilleverandør blant annet fordi de må håndtere skifte av simkort. I en bedrift med hundrevis av ansatte er dette en betydelig logistikkoperasjon», sier Vik.

Leverer alt operatørene trenger

Han mener digitalisering av simkortene med e-sim er et kjempeskritt i riktig retning. Ikke minst tror han e-sim vil åpne for nye distribusjonskanaler der helt andre aktører enn i dag vil stå for salget av mobilabonnement. Og han ser selvsagt en fordel av utviklingen for eget selskaps del.

«Det blir vanskelig for eksisterende aktører å tilpasse seg den nye virkeligheten, og da er det en fordel å ha en skybasert organisasjon som skalerer når det trengs», sier Vik, som selger nettopp skybaserte tjenester til operatører.

Lindhjem og Mitel har også sendt sine tjenesteplattformer opp i skyen og leverer blant annet tjenester som «min side» og andre kundetjenester til operatører, via eRate. Begge firmaer er merkevarer som ingen av sluttkundene ser.

Vik sier at eRate leverer alt en operatør trenger.

«Litt form og farge på toppen, altså en logo, så er du oppe og kjører», sier han.

«Skal operatøren i tillegg levere til bedriftsmarkedet, har vi bedriftsnetts-løsninger fra Mitel som dukker opp som kundens merkevare..»

Skyen gir nye aktører

Men det er ikke bare e-sim som kan føre til nye operatører i mobilmarkedet. Lindhjem peker på at flytting av plattformene til skytjenester har gjort det langt enklere og billigere å starte nye aktører. Vik og Lindhjem viser til aktører som Komplett, Fjordkraft og Saga mobil som nisjeaktører som drar nytte av nye verktøy for virtuelle operatører.

Vik forklarer at trenden nå er at operatørene ønsker å ha kostnader som vokser i takt med kundemassen, noe han mener eRate og Mitel kan levere.

«Det er klart at det kommer noen startkostnader i form av tilpasninger til forretningsideen, men i hovedsak er de løpende kostnadene dynamiske i takt med veksten», sier Vik.

Inside Telecom: Hvem selger mobilabonnement om fem år? »

css.php