eRate var til stede på TU Smart Grid Summit hvor undertittelen var «Fra strøm- og nettleverandør til tjenesteleverandør». Vi fikk høre hvor viktig kundedataene er og hva som skal til for at dataene skal kunne gi merverdi og konkurransefortrinn i et kraftmarked som er i stor utvikling.

IT-arkitektur som slipper dataene fri

På TU Smart Grid Summit ble deltakerne fortalt om hvordan rådata kan bli verdiskapende informasjon. Det ble også stilt spørsmål om hvorvidt dataene i kraftbransjen faktisk er tilgjengelige eller ikke på grunn av dagens IT-arkitektur. Jon Andreas Pretorius, IT-Sjef i Hafslund Nett AS, oppfordret oss til å slippe dataene fri og å «slippe dem ut av fengsel.» Han fortalte videre: «Vi tar eierskap til dataen vår og kjøper systemer som gir oss tilgang til informasjonen.»

Viktig med IT-kompetanse

IT-kompetanse er viktig for å kunne strukturere IT-arkitekturen slik at en får kontroll over egne data og der igjen ønsket tilgang. Det er først da dataene kan bli brukt til verdiskapende aktivitet. Kundedataene som kraftbransjen sitter med i dag har en enorm verdi om de brukes riktig.

«Energy as a service»

Energimarkedene rundt om i verden tenderer til «energy as a service». Et eksempel er Mojo Power, et Australsk selskap. De tilbyr strøm til en fast og lav engropris, mot at kundene kjøper et «Mojo EnergyPass™». Kunden får installert en AMS og strømbruksdataene vises i sanntid via en App. Slik blir kunden bevisst eget strømbruk og kan redusere forbruket.

Energiaktører må posisjonere seg mot konkurransen »
Mojo Power »

css.php