nben
   
+47 815 73 723

Hvordan kommunisere med strømforbrukeren?

  • 6
  • 1. desember 2014

eRate-Markedskommunikasjon-kontaktpunkter-kundeserviceMarkedsføring og god kommunikasjon mot sluttbrukermarkedet er ikke noe som går av seg selv. De som vinner frem jobber lenge og nøye for å danne lange og gode relasjoner til forbrukeren. EnergiBransjen er i endring, og eRate tror at det er de som starter tidlig med den best tilpassede kommunikasjonen som vil blir vinnerne.

eRate er en god partner for de viktige kontaktpunktene med sluttkunden

«Min Side» og fakturaen er to viktige møteplasser hvor leverandør kan kommunisere med kunden. Arbeidsverktøyet til de som er i kontakt med kunden er også viktig. Kunden responderer best på tilpasset kommunikasjon. Derfor er det viktig å ha all data på kunden på samme oversiktlige sted. eRate gjør dette mulig med vårt system for Faktura- og Kundessystem.

Samtlige kontaktpunkter skaper helhetsinntrykket

Det er summen av alle kontaktpunktene som skaper sluttkundens oppfattelse av leverandør. Mottak av fakturaen, møtet med “Min Side”-løsningen og telefonsamtalen med kundeservice, alle kontaktpunktene er med på å forme leverandørens ansikt utad. Alle disse punktene er unike muligheter for leverandør til å skape lange og gode relasjoner med kunden. eRate er best på avansert fakturering og kundesystem. Vi tilpasser både fakturaen og «Min-Side»- løsninger for våre kunder mot sluttkundene.

Det handler om å kjenne sitt marked

Så kom doktoravhandlingen som slår fast at klima og komfort er viktigere enn penger når man energieffektiviserer. Politkere og EnergiBransjen bør derfor fokusere mindre på strømpriser og mer på forbrukerens emosjonelle sider i sin kommunikasjon mot sluttbruker.

Stor avstand mellom ekspertenes og forbrukernes forståelse

Doktoravhandlingen «Market, Money and Morals. The Ambiguous Shaping of Energy Consumption in Norwegian Households», av Åsne Lund Godbolt fra NTNU, viser at det er stor avstand mellom politikernes/ekspertenes og forbrukernes forståelse av energieffektivitet og energibruk.

Elektrisitet som et offentlig gode

I intervjuene av energiøkonomene i avhandlingen, kommer det frem at de definerer elektrisitet som en forbrukervare i et marked av rasjonelle, informerte aktører. Dybdeintervjuene av forbrukerne viser at de oppfatter elektrisitet som et offentlig gode.

Strømbruk motiveres etter hverdagslivets utfordringer, verdier og moral

Godbolt fant også at husholdningsforbrukerne motiveres mest til energieffektivisering med argumenter rettet mot miljø, klima og komfort og ikke så mye av økonomisk argumentasjon.
«For forbrukerne handler energibruk om hverdagslivets utfordringer, om verdier og moral i en større sammenheng», sier Godbolt til Teknisk Ukeblad.

Strømforbrukeren kjøper opplevelser

Sluttkunden er ikke mest interessert i hva strømmen koster, eller strømmen i seg selv. Det de ønsker er alle opplevelsene og det funksjonelle Smarte Huset som letter hverdagen deres. En kjøper ikke en drill, men hullet i veggen. Vi kjøper heller ikke strøm, men alle de opplevelsene vi får ved å bruke den. Grunde Fredriksen, Seniorpartner i Varde Hartmark, sa det slik på Markedskonferansen 4. november til en fullsatt sal: «Vi kjøper liv, komfort og det jeg kan bruke det dere leverer til».

Hvordan eRate kan hjelpe kraftbransjen »
Litt om Markedsføring på Wikipedia »
Artikkel av Sintef: Stort sprik i forståelsen av energibruk »
Artikkel av Teknisk Ukeblad: Klima og komfort er viktigere enn penger når man energieffektiviserer »
Market, Money and Morals: The Ambiguous Shaping of Energy Consumption in Norwegian Households av Åsne Lund Godbolt

css.php