nben
   
+47 815 73 723

Hvordan vil strømkunden velge kraftleverandør?

  • 8
  • 15. september 2014

KraftmastKunder generelt, også strømkundene, er opptatt av mange faktorer når de skal ut og handle. Prisbildet tas i betraktning, men tilleggstjenester utover det faktiske produktet eller tjenesten kan bety vel så mye for hvor kunden velger å handle.

Oversikt og tilleggstjenester

Automatisk Måle- og styringsystem (AMS) øker muligheten til å tilby strømkunden oversikt over eget strømforbruk i sanntid. Elhuben skal samle all data slik at utgangspunktet vil bli likt for alle kraftleverandører. Forskjellene mellom kraftleverandørene vil vises ut fra hvordan de velger å bruke all denne dataen ut mot kundene sine, samt hvilke andre tilleggstjenester de velger å tilby markedet.

Energimarkedet likt telekommarkedet

Telekom har lenge tilbudt oversiktlige og innholdsrike fakturaer, Min Side-løsninger og mange andre tilleggstjenester til sin hovedtjeneste. Nå er det kraftleverandørene som får muligheten til å differensiere seg mot sitt strømmarked. eRate sitt system brukes i dag hos flere telekomleverandører, og er nå også godkjent som system for kraftbransjen.

eRate Billing & CMS (Customer Management System)

Systemet vårt er et avansert faktureringssystem og et kundesystem i ett. Det er veldig fleksibelt og gir mange muligheter for tilleggstjenester. eRate Billing & CMS er utviklet for komplekse utfordringer, store datamengder, transaksjoner og integrasjoner med andre system. Vårt system, kombinert med vår lange erfaring fra Telekombransjen, vil kunne hjelpe kraftleverandører til å få maksimalt ut av dagens situasjon, samt mulighetene som kommer de nærmeste årene.

Ekstrafunksjonene i eRate Billing & CMS

eRate leverer ferdig oppsatte systemer tilpasset våre kunders behov og ønsker. Vi har utviklet systemer og metoder som overvåker datastrømmene mellom leverandør, videreselger og sluttkunde. Alt er i ett system for å sikre god kvalitet. Funksjonene som ligger tilgjengelig i systemet tilrettelegger for å ha flere salgskanaler, arbeidsflytprosesser, produktkonfigurering og prissetting, rating og billing, kundehåndtering, webtjenester, kostnadskontroll, fakturering og fakturaformat, reskontrohåndtering, 3. partsintegrasjoner, rapportering og analyse, samt at vi selvfølgelig gir support og drift 24/7.

Statsfinansiert strømprisportal på trappene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker å synliggjøre prisen på de ulike strømproduktene og har sendt et forslag på høring om å etablere en ny statsfinansiert strømprisportal. Der er det tenkt at alle kunder skal knyttes opp med sin egen strømavtale. Det er dagens kraftprisoversikt som skal erstattes av den nye strømprisportalen som skal utvikles og driftes av Forbrukerrådet med bistand fra bl.a. NVE. Hensikten skal være å gi forbrukere oversiktlig og lett tilgjengelig prisinformasjon. Energi Norge skriver at de er skeptisk til en slik modell, og mener det vil være mer hensiktsmessig med en sammenlikningstjeneste etter samme mal som er etablert for tele- og finanstjenester. Høring – forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler »

Telepriser.no og Finansportalen
Energi Norge har nylig skrevet om at rekordmange bytter strømleverandør »
NVE skriver i dag “Vil ha alle strømavtaler inn i strømprisportalen” »

css.php