25. mai 2018 trer nytt EU-lovverk i kraft og styrker personvernordningen. Datatilsynet mener det var på høy tid å gjøre noe med det gamle Personverndirektivet som kom før Facebook og Google i 1995. Nå må alle bedrifter, i alle sektorer i Norge og Europa, forholde seg til det nye lovverket.

Tillit, kontroll, sikkerhet og forenkling

«Det nye lovverket gir oss like regler for personvern på tvers av landegrensene. Det nye lovverket skal sikre borgernes tillit til digitale tjenester, fremme samarbeidet mellom ulike datatilsynsmyndigheter i Europa, og gjøre det slik at det blir enklere for virksomheter å forholde seg til myndighetene», sier Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i Datatilsynet, til Inside Telecom.

Mye er nytt – men ikke alt

«Vi oppfordrer norske virksomheter til først og fremst å gå igjennom systemene sine og se om de oppfyller dagens lovkrav. Selv om det kommer et nytt regelverk, må de fortsatt forholde seg til det gamle frem til mai 2018. Det er mye nytt, men ikke alt», forteller Talberg Furulund.

Brudd på regelverk kan gi store konsekvenser

Hun fortsetter: «Dermed kan det være at man allerede er innenfor regelverket på enkelte punkter, mens man trår utenfor på andre. Har man hverken satt seg inn i de nye eller gamle reglene, er det på tide å rydde opp. Bryter virksomheten det nye regelverket, vil det kunne få store konsekvenser.»

Det nye lovverket kort oppsummert

Det nye lovverket styrker retten til å bli glemt og krav til dataportabilitet som er retten til å ta med seg egne personopplysninger fra en leverandør til en annen. Det blir krav til personvernombud, lovkrav om internkontrollrutiner, dokumentasjonskrav, krav til databehandlere og krav til personvernerklæringer og samtykker. Norske og Europeiske borgere skal kunne motsette oss profilering og bedriftene må besvare alle henvendelser fra borgere innen en måned.

Datatilsynet: Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet? »
Datatilsynet: Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet? »
Lovforordningen på EUs hjemmesider: Official Journal of the European Union »
Inside Telecom: Nye EU-regler gir fare for gigantbøter »

css.php