Energi Norge har lansert «nymåler.no» som er en nettside rettet mot energikunden. Siden er ment som et supplement til informasjonen fra nettselskapene som har ansvar for installasjonen av AMS. I 2017 er det ventet at 1,5 millioner strømmålere skal byttes. «God informasjon til strømkundene er helt avgjørende for en effektiv gjennomføring», sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge.

Halvparten av strømkundene får AMS i 2017

I følge NVE-prognoser fra i fjor fikk 20 prosent av strømkundene smarte målere i 2016. Rundt 50 prosent vil få AMS installert i 2017 og resten i 2018. I tillegg til at strømkunden slipper å lese av strømmåleren vil målerne også varsle eventuelle strømbrudd direkte til nettselskapet.

Informasjon til sluttkunden på nymåler.no

På nymåler.no kan strømkundene se status for hver enkelt kommune i et interaktivt kart, samt hvilket nettselskap som er ansvarlig i gjeldene område. I tillegg til «siste nytt» kan sluttkunden lese om:
Hva koster det og hvem skal betale?
Personvern og sikkerhet
Kraftsystemet med smarte målere
Forskrift om målerbytte
Hvorfor ny måler
Slik skjer målerbyttet
Slik fungere rmåleren
Spørsmål og svar

Nymåler.no »
Energi Norge: Ny informasjonsside om smarte strømmålere »

css.php