nben
   
+47 815 73 723

Informasjonsside om smarte strømmålere

  • 5
  • 16. januar 2017

Energi Norge har lansert «nymåler.no» som er en nettside rettet mot energikunden. Siden er ment som et supplement til informasjonen fra nettselskapene som har ansvar for installasjonen av AMS. I 2017 er det ventet at 1,5 millioner strømmålere skal byttes. «God informasjon til strømkundene er helt avgjørende for en effektiv gjennomføring», sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge.

Halvparten av strømkundene får AMS i 2017

I følge NVE-prognoser fra i fjor fikk 20 prosent av strømkundene smarte målere i 2016. Rundt 50 prosent vil få AMS installert i 2017 og resten i 2018. I tillegg til at strømkunden slipper å lese av strømmåleren vil målerne også varsle eventuelle strømbrudd direkte til nettselskapet.

Informasjon til sluttkunden på nymåler.no

På nymåler.no kan strømkundene se status for hver enkelt kommune i et interaktivt kart, samt hvilket nettselskap som er ansvarlig i gjeldene område. I tillegg til «siste nytt» kan sluttkunden lese om:
Hva koster det og hvem skal betale?
Personvern og sikkerhet
Kraftsystemet med smarte målere
Forskrift om målerbytte
Hvorfor ny måler
Slik skjer målerbyttet
Slik fungere rmåleren
Spørsmål og svar

Nymåler.no »
Energi Norge: Ny informasjonsside om smarte strømmålere »

css.php