Forrige uke la EU-kommisjonen frem handlingsplan for 5G, gratis WiFi og minst 100 Mbit/s til alle. Målsetningen er å legge til rette for mer og bedre Internett-tilkobling for alle innbyggere og næringsliv, samt å skape et europeisk hjemmemarked for utvikling av globale 5G-baserte tjenester innen 2025.

Internett – et gode alle burde ha tilgang til

President i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, ønsker en skikkelig, digital infrastruktur. Det ønskes økte investeringer i høykapasitetsnett, 5G i alle byområder og gratis WiFi til alle. Det blir stadig viktigere med høykapasitetsnett for utdannelsessektoren, helsevesenet, industriell produksjon og transportsektoren. Digitaliseringen skal også komme alle husholdninger til gode med bredbånd med minst 100 Mbit/s, med mulighet for oppjustering til én gigabit.

Et mer effektivt samfunn

Samfunnet vil spare betydelige ressurser på bedre digital infrastruktur, mener EU-kommisjonen, sammenliknet med dagens standard for linjene inn til mange offentlige bygg. Gigabitbredbånd skal tilgjengeliggjøres for skoler, transportknutepunkt og store tilbydere av offentlige tjenester. I tillegg vil kommisjonen at alle byområder i EU skal ha 5G innen 2025 og gratis WiFi på offentlige steder. Wifi-nettene skal gjøres offentlig på stedene hvor folk ferdes; sykehus, biblioteker, i parker og andre offentlige bygg og samlingssteder. Alle skal til enhver tid ha tilgang til Internett og alle digitale tjenester.

css.php