Elhub-prosjektet har justert milepælsplanen på bakgrunn av utviklingen i prosjektet og tilbakemeldingene fra ulike aktører. Endringene består i litt utsettelser, samt deling av milepæl 4.

Frist for systemsertifisering i Edielportalen utsettes

Det har blitt avdekket enkelte endringsbehov hos systemleverandører i tilpasningen til Elhub. Derfor vil spesifikasjonene og testcaser ikke bli endelig ferdigstilt i Edielportalen før i 2016. Systemleverandører ønsker også mer tid for å fullføre tilpasningen til Elhub og gjennomføringen av systemsertifiseringen, derfor er også fristen for systemsertifiseringen i Edielportalen utsatt til 15. april 2016.

Milepæl 4 deles i 2

Migreringsaktiviteter, 4a, frist 01. juli 2016. Systemsertifisering og test, 4b, utsettes til 1. september 2016.

Justeringer i Elhub milepælsplan »
Milepælsplan for nettselskaper og kraftleverandører »
Migreringsprosess »

css.php